בחודש נובמבר יצאה משלחת סיוע ממשרד החקלאות ומשרד החוץ לאתיופיה על מנת לסייע בהתמודדות המדינה עם ארבה המדבר.
משלחת הסיוע התארגנה בישראל בשלושה מהלכים מקבילים: ציוות המשלחת, איגום תקציבי ורכישת ציוד.

פעילות המשלחת התבצעה באפיקים הבאים:
שלב א: פגישות עם שר החקלאות האתיופי, עם נציגי האו"ם, תצוגת תכלית והתארגנות על ציוד באדיס אבבה
שלב ב: העברת השתלמות ותרגול בשדה ללוחמי ארבה אתיופיים בג'יג'יגה
שלב ג: השלמות היערכות באדיס אבבה, קורס הטסה מתקדם, חלוקת ציוד ומפגש סיכום עם שר החקלאות האתיופי.


לסיקור בהרחבה של פעילות משלחת הסיוע להתמודדות עם ארבה המדבר באתיופיה

ארבה

 

 

מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - מרץ, 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/vaada_ben_misradit_2-21.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - מרץ, 2021
רשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכסhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_21_nagish.aspxרשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכס
הוספת אפשרות ליבוא אגס טרי (Pyrus communis) מארה"ב, בהתאם לבדיקת מוצקותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yecu_agas_usa.aspxהוספת אפשרות ליבוא אגס טרי (Pyrus communis) מארה"ב, בהתאם לבדיקת מוצקות