בחודש נובמבר יצאה משלחת סיוע ממשרד החקלאות ומשרד החוץ לאתיופיה על מנת לסייע בהתמודדות המדינה עם ארבה המדבר.
משלחת הסיוע התארגנה בישראל בשלושה מהלכים מקבילים: ציוות המשלחת, איגום תקציבי ורכישת ציוד.

פעילות המשלחת התבצעה באפיקים הבאים:
שלב א: פגישות עם שר החקלאות האתיופי, עם נציגי האו"ם, תצוגת תכלית והתארגנות על ציוד באדיס אבבה
שלב ב: העברת השתלמות ותרגול בשדה ללוחמי ארבה אתיופיים בג'יג'יגה
שלב ג: השלמות היערכות באדיס אבבה, קורס הטסה מתקדם, חלוקת ציוד ומפגש סיכום עם שר החקלאות האתיופי.


לסיקור בהרחבה של פעילות משלחת הסיוע להתמודדות עם ארבה המדבר באתיופיה

ארבה

 

 

השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחרייןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/export_Bahrain.aspxהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחרייןבעקבות חתימת ההסכם המבורך בין בחריין לישראל ב- 15 בספטמבר 2020 , נחתמו בתאריך ה- 18 באוקטובר, הסכמי ביניים, שמטרתם לנרמל את היחסים בין המדינות לרבות שיתופי פעולה בכלכלה ובמסחר.
שינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/Pages/uk_export_plant_health.aspxשינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.20בימים אלו השירותים להגנת הצומח סיימו את הישורת האחרונה להסדרת המשך הייצוא של התוצרת הצמחית הישראלית (פירות, ירקות, תבלינים, פרחים, שתילים, זרעים ועוד) לבריטניה, ומאגר הצהרות היצוא המהווה בסיס להנפקת תעודות בריאות עודכן בהתאם.
עוד מסימני הקורונה: ממשלת סין משנה את מדיניות הבדיקות לתוצרת חקלאית המיובאת לשטחיה במטרה לוודא שכללי ההיגיינה נשמרים לאורך כל שרשרת הגידול והאריזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/corona-marks.aspxעוד מסימני הקורונה: ממשלת סין משנה את מדיניות הבדיקות לתוצרת חקלאית המיובאת לשטחיה במטרה לוודא שכללי ההיגיינה נשמרים לאורך כל שרשרת הגידול והאריזה