פרסומים

​בשנת 2016 השירותים להגנת הצומח ולביקורת לקחו חלק בפרויקט מיוחד שמטרתו בחינת ההתאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריות. 
אקריות הינן קבוצה מגוונת ביותר וגדולה מאוד של פרוקי רגליים זעירים (מרביתן נופלות בטווח של בין 0.08-1 מ"מ) בעלות מאפיינים מורפולוגים נסתרים המצריכה כלי עזר לשיטות האיפיון הקיימות כיום. 
במהלך הפרויקט, שהתמקד באקריות הנמצאות בקרבת לולי עופות ובקיני ציפורים ואשר לו היו שותפים חוקרים מרחבי העולם (קנדה, ארה"ב, דרום אפריקה, ספרד, בלגיה, צרפת וישראל), נבחנו בין 2015-2016 אקריות שנאספו מ-53 אתרים בקרואטיה, בלגיה, צרפת, ישראל, פולין וספרד. 
האקריות סווגו בתחילה לקבוצות בעלות דמיון מורפולוגי וצולמו בעזת סטראו-מיקרוסקופים. קבוצות אלה הועברו לאחר מכן לקנדה לצורך הליך של זיהוי מולקולרי של מקטע בגן COI-Cytochrome c oxidase I שבסופו מקבלת כל אקרית ברקוד המבוסס על המידע המתקבל מהליך הזיהוי. ההליך המבוצע בקנדה מאפשר מיצוי המידע המולקולרי מכל אקרית וזאת ללא פגיעה בגוף האקרית. לאחר הליך הברקוד האקריות נשלחו חזרה למעבדות השונות ובשל שלמות גופן ניתן היה לספק לכל אקרית גם זיהוי מורפולוגי ולהשוות בין ממצאי השיטות השונות. 
בסוף התהליך התקבל מידע על מספר רב של אקריות שלהן התקבל זיהוי הן מורפולוגי והן מולקולרי. לאחר ההשוואה בין השיטות עלה ש 80% מהאקריות זוהו באופן יעיל בעזרת הסמנים המולקולריים בלבד. 
מידע זה אשר התפרסם לאחרונה בעיתון המדעי Scientific reports, הינו חשוב ומראה על היעילות של שיטה זו בקבוצות שונות של אקריות ויכול לעזור לנו ולשמש את המעבדה לאנטומולוגיה בעתיד בניסיונותינו להיעזר בשיטות מולקולריות לייעול עבודתנו היום-יומית.   

​ למאמר באתר Scientific reports​

Linking morphological and molecular taxonomy for the iden​tification of poultry house, soil, and nest dwelling mites in the Western Palearctic

 

 

הונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eggplant_scam.aspxהונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019
לקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Four_species.aspxלקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריע