פרסומים

בהיותם שייכים למערכת הרכיכות, החלזונות בארץ מטופלים על פי חוק שמורות טבע וגנים לאומיים (1995). כתוצאה מכך, כל מיני הרכיכות בארץ מוגדרים כמוגנים, והחוק אוסר לא רק על איסוף רכיכות אלא גם על יבוא של רכיכות ארצה ממדינות אחרות, החזקתם וסחר בהם.
לישראל, כמו לכל ארץ שמקבלת תוצרת חקלאית טרייה ביבוא, מגיעים גם מיני רכיכות זרים. רובם מגיעים באקראי עם חומר צמחי של ייחורי ריבוי, על תוצרת חקלאית טרייה למאכל (חלזונות יבשה) או על פני צמחייה אקווטית לבריכות נוי או לאקווריומים (חלזונות מים מתוקים). אבל חלקם באים באופן מכוון, למשל אלה המיובאים לאכלוס אקווריומים למטרות נוי, למאכל או ל"גידול בית".

למאמר המלא
Achatina achatina

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים