פרסומים


הכנס הבינלאומי של International Society of Citriculture (ISC) מתקיים אחת ל-4 שנים, במדינה מייצרת הדרים, ונערך הפעם בולנסיה שבספרד.

כותרת הכנס היתה “Citrus and Health” אבל כמובן שדברו בו כרגיל גם על גידול הדרים, טיפוח, שיווק, טכנולוגיה של סחיטת מיץ הדר, כנות, זנים, פיסיולוגיה של העץ והפרי, אגרוטכניקה והגנת הצומח: מחלות פטרייה, מחלות חיידקים, מחלות וירוס, חרקים מזיקים, אבחון, התמודדות וגישות הדברה. הכנס נמשך 5 ימים.

הנושא המרכזי שעניין אותנו כמשתתפים בכנס הוא מחלת הגרינינג של ההדרים (המכונה HLB בגלל כינויה בסין Huang long bing), וביתר פרוט: מניעת כניסה והתבססות, אמצעים ושיטות גילוי, זיהוי ואבחון וכן התמודדות עם המחלה הקשה.


למאמר המלא
פירות הדר, צילום: ולריה ספליארסקי

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022