פרסומים


הכנס הבינלאומי של International Society of Citriculture (ISC) מתקיים אחת ל-4 שנים, במדינה מייצרת הדרים, ונערך הפעם בולנסיה שבספרד.

כותרת הכנס היתה “Citrus and Health” אבל כמובן שדברו בו כרגיל גם על גידול הדרים, טיפוח, שיווק, טכנולוגיה של סחיטת מיץ הדר, כנות, זנים, פיסיולוגיה של העץ והפרי, אגרוטכניקה והגנת הצומח: מחלות פטרייה, מחלות חיידקים, מחלות וירוס, חרקים מזיקים, אבחון, התמודדות וגישות הדברה. הכנס נמשך 5 ימים.

הנושא המרכזי שעניין אותנו כמשתתפים בכנס הוא מחלת הגרינינג של ההדרים (המכונה HLB בגלל כינויה בסין Huang long bing), וביתר פרוט: מניעת כניסה והתבססות, אמצעים ושיטות גילוי, זיהוי ואבחון וכן התמודדות עם המחלה הקשה.


למאמר המלא
פירות הדר, צילום: ולריה ספליארסקי

 

 

הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו
נוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_hayot_mahmad_5_20.aspxנוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלמטרת הנוהל הנחיית הצרכנים וגורמי המקצוע בתהליך יבוא אישי של מזון לחיות מחמד, בכל הנוגע לפן הווטרינרי, לשם יצירת מסגרת אחידה ומשותפת של כללים, עקרונות והנחיות לביצוע התהליך.