פרסומים

​בספר מידע וצילומים מקוריים על 37 מיני כנימות עלה מזיקות בישראל. הספר כולל תקריבים צבעוניים מזוויות שונות המסייעות בידי המעיין בזיהוי ובאבחון.

​​​לרשימת כנימות העלה המזיקות בישראל חשיבות רבה בייבוא תוצרת חקלאית נקייה מכנימות עלה, וכן לגבי יצוא חומר צמחי העלול להיות נגוע.

לכנימות העלה תפוצה עולמית. מתצפיות ממושכות נראו מושבות גדולות של כנימות בדרגות שונות הנמצאות בצד התחתון וחלקן בצד העליון של העלה. האם המייסדת משריצה את הדרגות הצעירות על הפונדקאי המשמש כמצע מזון להתפתחות הדרגות. הופעת בוגרות מכונפות מגיעה עם הצורך של הכנימות בשינוי המיקום על הפונדקאי או לשם מעבר לצמח אחר.

הנזק לתוצרת חקלאית ולצמחי נוי הינו נזק ישיר עקב המציצה ונזק עקיף עקב הפרשת סוכרים עליהם מתיישבות פטריות פייחת, וכן העברת נגיפים.

התמונות בספר צולמו במצלמה של חברת Olympus המחוברת למיקרוסקופים משוכללים של החברה.
התמונות בלעדיות ומקוריות ומכילות מידע מאפיין לזיהוי המינים והמשפחות.
קיים מידע על שלושים ושישה מיני כנימות עלה. שמות המשפחות נרשמו על-פי
Blackman, R. L. and Eastop (2000, 2006).

לרכישת הספר  

ניתן לרכוש את הספר (בעלות של 100 ₪ לספר בכריכה קשה ו- 50 ₪ לעותק דיגיטלי) בשירותים להגנת הצומח ולביקורת.

להזמנת הספר ניתן לפנות אל:
 

ליאנה זרבי

מחלקת ​הנהלת חשבונות בטלפון: 03-9681506

למידע נוסף, דוגמאות ותמונות  

כריכת ספר כנימות עלה מזיקות בישראל

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים