פרסומים


בשנתיים האחרונות חל גידול באוכלוסיית הנברנים ולכן אנו מרעננים את נושא הטיפול והמניעה.

קיימים ארבעה סוגי מכרסמים מזיקים עיקריים בשדות החיטה:

עכבר מצוי – בעל חיים קטן, תפוצתו בכל הארץ ובכל הגידולים, הנזק שהוא גורם לחקלאות בדרך כלל שולי.

מריון מצוי – מכרסם גדול יותר מן העכבר, נמצא בכל הארץ והיקף הנזק שהוא גורם מועט.

חולד – הקרוי בטעות חפרפרת, מכרסם עיוור הנע במחילות תת קרקעיות. הנזק לגידולי שדה שולי, אך בגידולים אחרים כמו ירקות גורם נזקים.

נברן השדות
– מכרסם בינוני, גורם נזק לשדות החיטה.

מאפיין בולט באוכלוסיית הנברנים היא הופעה תנודתית, כלומר, יש שנים בהן אין מרגישים את קיומם ויש שנים בהן הם מופיעים בהמוניהם. מחקרים שחקרו את הסיבה לתנודתיות לא הניבו תוצאות חד משמעיות. יש הטוענים שמרכיב ההצטברות הרב שנתית גורם לתנודתיות, יש הטוענים כי התנהגות הנברנים הינה מבוססת התנהגות חברתית ויש הטוענים, ואני ביניהם, כי הופעת הנברנים היא פונקציה של מזג האוויר. שנים בהם החורף ארוך והקיץ נסבל, כמו בשנה שעברה והשנה, בה ירדו גשמים באפריל, מאפשרים לנברנים מחזור רבייה נוסף. בנוסף, גידולי הקיץ המקלים על ההישרדות בעונת הקיץ הבעייתית מכיוון שזו עונה של מחסור. כתוצאה מכך חל גידול משמעותי באוכלוסיית הנברנים. משך חייו של הנברן בתנאי שבי עשוי להגיע למספר שנים, לעומת זאת, בשטח רובם לא מגיעים לבגרות ושיבה טובה. קצב הרבייה שלהם מדהים, הנברן הוא אלוף ברבייה מהירה. הריון נמשך כשלושה שבועות, גודל שגר ממוצע כשמונה פרטים. משך ההנקה שלושה שבועות ולאחר שבוע נוסף הם הופכים לבוגרים מבחינה מינית. תיאורטית, מזוג נברנים ניתן להגיע לאלף צאצאים בשנה.

מה ניתן לעשות?

ניטור – כדי למנוע את הבעיה ולטפל בה באופן מיטבי חשוב לדעת מראש מה המצב. הניטור יעשה על-פי בדיקת חורי הנברנים בשדה. גוש צפוף מעיד על הימצאות נברנים. ככל שמספר גושי החורים עולה – כך הבעיה תהיה אקוטית יותר. קיימים שלושה כיווני טיפול בנברנים: הדברה כימית, הדברה פיסית והדברה ביולוגית.


להמשך
תנשמת, צילום: יואב מוטרו

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים