פרסומים

ספר חדש יצא לאור "כנימות העש בישראל" | מאת דן גרלינג, משה גרשון וולריה ספליארסקי - השירותים להגנת הצומח ולביקורת

בספר מרוכז המידע המעודכן ביותר אודות קבוצ כנימות הע"ש בישראל: ביולגיה ומורפולוגיה, פירוט המינים בארץ, רשימת צמחים פונדקאים ואויבים טבעיים בארץ ובעולם, זיהוי הנזק, מפתחות לזיהוי מינים
בשדה ובעזרת מתקנים מיקרוסקופיים במעבדה.

בד בבד עם היותו אמצעי הוראה ולמידה בשפה העברית עבור חוקרים וסטודנטים לאקולוגיה, פאוניסטיקה וטקסוטנומיה מהווה הספר כלי עזר הכרחי בידי חקלאים, פקחים, מדריכים ומומחי הגנת הצומח לצורכי זיהוי, מניעה וטיפול נזקים בתוצרת חקלאית.

הספר הינו פרי שיתוף פעולה בין מומחי השירותים להגנת הצומח וחוקרי אוניברסיטת תל אביב עם למעלה מארבעה מאות תמונות, איורים וטבלאות מידע. 

הספר מונה 112 עמודים, בכריכה קשה.

 

• רכישת הספר "כנימת העש בישראל" אושרה בוועדת אגרות המשרדית ועלות הספר הינה 100 ₪.
• ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בגזברות השירותים להגנת הצומח, בטלפון: 03-9681506.
• כמו כן ניתן לשלם בגזברות באמצעות שיק.


למידע נוסף אודות הספר ניתן לצור קשר עם ולריה ספליארסקי

ספר כנימות העש בישראל

 

 

Organic Plant Protection Product registered for use and sale in Israel – 2019https://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Plant Protection and Inspection Services/Pesticides/Organic Pesticides/Publications/Pages/Organic Plant Protection Product registered for use and sale in Israel – 2014.aspxOrganic Plant Protection Product registered for use and sale in Israel – 2019