השתתפות בארגון EPPO

​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת משתתפים במספר פנלים מקצועיים של EPPO. התחום מרכז את השתתפות העובדים בפנלים הללו ונותן גיבוי, במקרי הצורך, לנושאים מקצועיים אשר ידונו במהלך דיוני הפנל. התחום גם משתתף בפגישת הסיכום של כל הפנלים (Working Party on Phytosanitary Measures) המתקיימת אחת לשנה.

הפנלים של EPPO שהגה"צ משתתפים בהם (נכון להיום):

  • Panel on Phytosanitary Measures
  • Panel on CPM Affairs
  • Panel on Bacterial Diseases
  • Panel on PRA Development
  • Panel on Diagnostics and Quality Assurance
  • Ad hoc Panel on Invasive Alien Species
  • Panel on General Standards on Efficacy Evaluation
eppo