שיתופי פעולה עם ה-IAEA

​​מאז שנת 1994 מתנהלים פרוייקטים של שיתופי פעולה בין ישראל לועדה הבין-לאומית לאנרגיה אטומית. פרוייקט הקרנת זבוב הים התיכון בהשתתפות ישראל ולאחר מכן עם הירדנים והפלסטינאים, ובשנים האחרונות בנושא זבוב הזית. נסיון להתחיל פרוייקט בנושא הקרנת מזון לא עלה יפה (עד כה).


שיתופי הפעולה הם בדרך כלל לתקופה של שנתיים עד שלוש. הפרוייקטים הנוכחיים החלו בשנת 2009 ועשויים להסתיים בסוף שנת 2011. 

פרוייקטים פעילים עם ה-IAEA  

  1. ISR/5/015 Strengthening the Capacity to Use the Sterile Insect Technique for the Olive Fruit Fly.
  2. ISR/5/016 Supporting a Feasibility Study for Using Irradiation as a Quarantine Treatment.
  3. RAS/5/053 Assessing Feasibility for Area-Wide SIT-Based Control of the Mediterranean Fruit Fly in the Middle East.
  4. RAS/5/051 Developing Integrated Control of the Olive Fruitfly.

פרויקטים ב- 2011  

בינואר, שנת 2011 יוגשו הפרוייקטים הבאים לשיתופי פעולה ל-IAEA ורובם (אם לא כולם), עשויים להתקבל:

  1. National project:  Improvement of Artificial Mass-Rearing Systems for the Ethiopian Fruit Fly, Dacus ciliatus, and Establishment of Optimal Sterilizing Doses: Towards Small-Scale SIT 
  2. National project: Targeting the Olive Fly with SIT in Olive Orchards located in the north and south of Israel
  3. National project Feasability study for the implemetation of leafminer (Liriomyza spp.) SIT combined with biological control under greenhouse conditions in Israel.
  4. Regional project: Area Wide Integrated Pest Control of Native and Exotic Fruit Flies in the West Asia Region
  5. Regional project: Assessing the Feasibility for Area-Wide Management of the Olive Fly Incorporating the Sterile Insect Technique