הערכות סיכון נגעים (Pest Risk Analysis)

​​תחום אבטחת בריאות הצמח עוסק גם בהערכת סיכונים ביבוא של מוצר חדש או מוצר שמיובא ממדינה ממנה טרם היה יבוא. הערכות הסיכון נעשות לחומרי ריבוי (כולל זרעים), למוצרים טריים כגון פירות וירקות, לאורגניזמים מועילים הכוללים גם אויבים טבעיים, מאביקים ופרפרים וכן למינים פולשים. התחום עוסק גם ברוויזיה של דרישות יבוא קיימות. כחלק מפתיחת שווקים חדשים התחום נדרש לאסוף מידע, על פי שאלוני PRA ממדינות שונות.
Bemisia Tabaci - בוגר