דפי מידע והמלצות בנושא נגעים חדשים

בשנת 2010 החל התחום לגבות את תחום נגעים חדשים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת על ידי הכנת דפי מידע והמלצות בנושא נגעים חדשים שהופיעו לאחרונה בישראל.

בדפי המידע וההמלצות מידע מגוון בנושאים הבאים: רקע ואבחון, מידע אחר הקיים בעולם אודות הנגע, סטאטוס נוכחי של הנגע בישראל, סקירה על הנגע (ביולוגיה, תפוצה בעולם, תפוצה בארץ, פונדקאים, פרומונים, אויבים טבעיים, דרכי פיזור ותפוצה ועוד), נזק (ישיר ועקיף), התייעצויות שנעשו, פעולות שנעשו עד לכתיבת דף המידע, ציון מידע חסר, אפשרויות לפעולות המשך, המלצות ספציפיות והחלטות שהתקבלו בהגה"צ.​