​​​בתאריך 4.4.2019 במהלך ישיבת המועצה לאמצעים פיטוסניטאריים ב-FAO ברומא, אושרר סטנדרט בינלאומי חדש בנושא טיפולי איוד. התקן קובע דרישות לטמפרטורה, משך זמן, כמות של פומיגנט כדי להבטיח שהאיוד יהיה יעיל, ומאפשר פתרונות קדימה כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית של האיוד - לדוגמה, באמצעות שימוש בטכנולוגיית recapture להפח​תת פליטות גזי החממה.

 אישור הנוהל ארך כ-5 שנים מתחילת העבודה בה ועד שאושרר. במהלך 5 שנים אלו הוטל על מר דוד אופטובסקי, מנהל תחום בכיר לאבטחת בריאות הצמח בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, להיות המארגן (המוביל) של הנוהל כלפי וועדת הסטנדרטים של ה-IPPC ולענות על שני סבבי הערות מכל מדינות העולם (כ- 1600הערות בסיבוב הראשון וכ-600 הערות בסיבוב השני).

מר דוד אופטובסקי, בעודו ממלא את תפקיד ציר יועץ לענייני חקלאות בג'נבה, התבקש ב- 2016 על ידי ארגון EPPO (ארגון האירופי והמזרח התיכון להגנת הצומח) כמינוי אישי לחזור ולהיות אחד מארבעה נציגים אירופאיים בוועדה חשובה זו. דוד התמנה להיות חבר בוועדת הסטנדרטים בין השנים 2004-2011, ואף התמנה להיות המארגן של תת-וועדה בכל נושאי טיפולי הסגר, כך גם כנציג מחליף לוועדה בנושא יישום הסטנדרטים.

וועדת הסטנדרטים אחראית על כתיבת כללים בינלאומיים (ISPMs) המסדירים את הסחר העולמי בתוצרת חקלאית ובכל הקשור בכך. עד היום נקבעו 42 נהלים. בוועדה חברים 25 נציגים מכל רחבי העולם: אירופה, אפריקה, אסיה, המזרח הקרוב, אזור אוקיינוס השקט, צפון אמריקה ואמריקה הלטינית.

למינוי חשיבות רבה בהשפעה על קביעת כללים בסחר העולמי בתוצרת חקלאית ומאפשר גם במה למו"מ לקידום בקשות ייבוא וייצוא של תוצרת חקלאית טרייה. המינוי מביא כבוד רב והערכה מקצועית לשירותים להגנת הצומח ולביקורת, למשרד החקלאות ולישראל.

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא