​​​​ישראל הינה משתתפת פעילה בכתיבת נהלים בין-לאומיים בתחומי המסחר הבין-לאומי במוצרי חקלאות בנושאים הקשורים להגנת הצומח (International Standards on Phytosanitary Measures - ISPMs).
מזה שש וחצי שנים נבחר דוד אופטובסקי (מנהל התחום), לאחד מארבעה נציגים אירופאים בוועדת הסטנדרטים (Standards Committee), השייכת לאמנת הגנת הצומח הבין-לאומית שמקום מושבה ברומא (International Plant Protection Convention - IPPC), והשייכת לארגון האומות המאוחדות ה- (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations).

בוועדה ​חברים 25 נציגים מכל העולם בעלי ידע רחב בנושאי הגנת הצומח. עד היום התקבלו 34 נהלים וניתן לעיין באתר IPPC.

על הפרק מספר רב נוסף של נהלים חדשים ורוויזיות לנהלים קיימים.

במהלך שנת 2011 עשויים להתקבל הנהלים הבאים:

  • Revision: ISPM 7  Phytosanitary certification system
  • Revision: ISPM 12  Phytosanitary certificates

במהלך שנת 2012 עשויים להתקבל הנהלים הבאים:

  • Systems approaches for pest risk management of fruit flies (Tephritidae).
  • Appendix to ISPM 15: 2009 Submission of new treatments for inclusion in ISPM 15.
  • Integrated measures approach for plants for planting in international trade.
  • Annex to ISPM 28: 2009 Irradiation treatment for Ceratitis capitata.
  • Diagnostic protocol for Plum pox virus (Annex to ISPM 27)

תהליך כתיבת ואשרור נוהל בין-לאומי הינו ארוך ומייגע ובטווח עשרות נהלים נוספים הנמצאים בהליכי כתיבה שונים. דוד אופטובסקי (מנהל התחום) אחראי לארגון שני נהלים בין-לאומיים, האחד עתיד להתקבל ב- 2012 (מצוין במספר 3 הנ"ל) והשני ב-2013 או 2014 (בנושא דרכי טיפול בזבובי פירות).

ברמה האירופאית נבחר מנהל התחום דוד אופטובסקי להיות המארגן של כלל הנהלים העוסקים בזבובי פירות.
ippc