פרסומים

​תחילתו של המסע רב השנים בפנייה של הדקלאים לשירותים להגנת הצומח ולביקורת, ביוני 2000, בבקשה לאתר שווקים חדשים ליצוא פרי טרי של תמר ברהי, כשהיעד המועדף הוא ארה"ב. מיד הופנתה בקשה לרשויות הגנת הצומח בארה"ב ואלה ביקשו תחילה להבין באיזה מוצר מדובר וכן לבדוק אפשרות ליצוא מהערבה בתנאי שזו תוכרז כנקייה מזבוב ים תיכון (דבר שלא קרה עד עצם היום הזה).
באוגוסט 2000 הודיעו לנו האמריקאים כי על מנת לזרז את התהליך הם מציעים שנערוך עבורם הערכת סיכון נגעים, הצעה שהייתה תמוהה מאד בעינינו ולקח לנו זמן רב להבין ולהכין את החומר בהתאם לאופן בו ביקשו לקבלו.
להמשך