אגף א' כימיה

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=30DispForm.aspx

 

 

​האגף עוסק ברישוי תכשירים לשימוש חקלאי על פי קריטריונים של יעילות בהדברת נגעים, טיפול בפגעים ובטיחות לאדם ולסביבה. 
בנוסף, נקבעות רמות לשאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית ומספר ימי המתנה הנדרשים בין השימוש האחרון בתכשיר לאסיף. 
האגף נותן שרותי מעבדות בתחום קביעת שאריות חומרי הדברה ומופקדת על הכרה במעבדות חיצוניות.

פעילויות אלו נועדו להבטיח איכות מזון נאותה ולהגן על בריאות הציבור.​

אמנת שירות  - המחלקת לתכשירי הדברה

הגנת הצומח - אגף כימיה

 

 

 

 

מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אפריל, 2021הגנת הצומח;תכשירי הדברהשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף כימיה;רישום ורישוי תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/vaada_ben_misradit_2-21.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אפריל, 202118/04/2021 21:00:00{a6aff973-35c2-4a8d-ad47-f6a333bfd711}d04884ac-9630-4efc-9cd7-b7ec5422b6be13
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירהתכשירי הדברהשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/yevu_hadbara_dshanim/yevu_makbil/Pages/yevu-makbil-2020.aspxתכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה18/04/2021 21:00:00{93d1f6db-27c7-46dc-977c-cbaeced53cbf}61d2be01-7e15-4bf5-ad5b-b1f1b4a659437
רשימת תכשירים ניסיוניים - ינואר 2021הגנת הצומחהגנת הצומח - אגף כימיה;הגנת הצומח;רישום ורישוי תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/tachshirim_nisionim_2021.aspxרשימת תכשירים ניסיוניים - ינואר 202101/02/2021 22:00:00{48aa8af2-5e6d-4113-acc7-6cd50569aee6}2ed47633-2779-4f94-bd3d-6c34f7b0877f7
סקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות לשנת 2018תכשירי הדברה;הגנת הצומחהגנת הצומח;הגנת הצומח - אגף כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/seker_2018.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות לשנת 201817/01/2021 22:00:00{6b45c5e5-c7d7-4aa3-a029-dbf453a2f197}a401106e-6537-4f65-94e3-d58593ee52ca10

 

 

לילא שיני חג' יחיאלילא שיני חג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466140לילא שיני חג' יחיאמנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברה03-968155403-9681582Lailas@moag.gov.il
גילרמן אירהגילרמן אירה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466087גילרמן אירהמנהלת מעבדת שאריות חומרי הדברה03-968157203-9681582IraG@moag.gov.il
היבא חאג' יחיאהיבא חאג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466657היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה03-9681536hibah@moag.gov.il
מסראוה מוחמדמסראוה מוחמד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466230מסראוה מוחמדראש ענף מעבדה בדיקות מספקטרומטריה050-6241895 ,03-968157503-9681582mohamadm@moag. gov.il

 

 

​​תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/hadbara_feb_20.aspx​​תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 202103/02/2021 22:00:00
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - פברואר, 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - פברואר, 202103/02/2021 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות מתוצרת מקומית לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/residue_report.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות מתוצרת מקומית לשנת 201907/12/2020 22:00:00
הפירות והירקות הישראלים בריאים יותר בהשוואה לתוצרת המיובאת מאירופה, טורקיה וירדן : רמות שאריות חומרי הדברה המותרת בפירות וירקות בישראל נמוכה מזו המותרת באירופה, טורקיה וירדן https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fruit_and_vegetables.aspxהפירות והירקות הישראלים בריאים יותר בהשוואה לתוצרת המיובאת מאירופה, טורקיה וירדן : רמות שאריות חומרי הדברה המותרת בפירות וירקות בישראל נמוכה מזו המותרת באירופה, טורקיה וירדן 29/11/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות הגנת הצומח (אריזות קוטלי עשבים הורמונלים והשימוש בהם) התשל"ז-1976https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1976 arizot kotlim.aspxתקנות הגנת הצומח (אריזות קוטלי עשבים הורמונלים והשימוש בהם) התשל"ז-1976
תקנות הגנת הצומח לשימוש בפלואורואצטאמידhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/flouratzamid.aspxתקנות הגנת הצומח לשימוש בפלואורואצטאמיד
תקנות הגנת הצומח (א)(הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה-1994https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/hesder yavu.aspxתקנות הגנת הצומח (א)(הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה-1994
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)-1977https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/kiyum horaot.aspxתקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)-1977