​האגף עוסק ברישוי תכשירים לשימוש חקלאי על פי קריטריונים של יעילות בהדברת נגעים, טיפול בפגעים ובטיחות לאדם ולסביבה. 
בנוסף, נקבעות רמות לשאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית ומספר ימי המתנה הנדרשים בין השימוש האחרון בתכשיר לאסיף. 
האגף נותן שרותי מעבדות בתחום קביעת שאריות חומרי הדברה ומופקדת על הכרה במעבדות חיצוניות.

פעילויות אלו נועדו להבטיח איכות מזון נאותה ולהגן על בריאות הציבור.​

אגף א' כימיה (הגנ"צ)

 

 

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברה;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף א' כימיה (הגנ"צ);מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 201712/12/2018 22:00:00{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a10
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםהגנת הצומח;תכשירי הדברהאגף א' כימיה (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים20/11/2018 22:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a226956469
הנחיות לבדיקת תכשירי הזרקה לגזע להדברת חדקונוית הדקל האדומההגנת הצומחרישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף א' כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/takshirei_hadbara.aspxהנחיות לבדיקת תכשירי הזרקה לגזע להדברת חדקונוית הדקל האדומה10/03/2018 22:00:00{ec4b921c-ddb9-4d44-bea9-16ccd65a4bee}df1ef96e-c569-449b-837d-d48e2355158334
הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגניתהגנת הצומחרישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף א' כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/haklaut_organit/pirsumim/Pages/hanhayot_hagashat_tik_levaada_takshirim_org.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית06/03/2018 22:00:00{add4374b-3e00-4277-a998-b8a113290c0b}7cc8a1f1-d003-4863-89d9-0ba48aa520f76

 

 

היבא חאג' יחיאהיבא חאג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466657היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה03-9681536hibah@moag.gov.il
שיני חג' יחיא​שיני חג' יחיא​{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466140לילא שיני חג' יחיאמנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברה03-968155403-9681582Lailas@moag.gov.il
אטל שפרוטאטל שפרוט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465977שפרוט אטלממונה רישוי ופיקוח על תכשירי הדברה03-968154203-9681582ethels@moag.gov.il
קטנר ריקיקטנר ריקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466360קטנר ריקימרכזת בכירה, מאגרי מידע לחומרי הדברה03-968157203-9681507rickym@moag.gov.il

 

 

רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/201816/09/2018 21:00:00
הזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקעhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mechatei_karka.aspxהזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקע01/07/2018 21:00:00
סדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשיריםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/avoda_bein_misradit.aspxסדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשירים09/06/2018 21:00:00
שינויים בתקנות MRL 2017 - הגנה על בריאות הציבורhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/MRL-2017.aspxשינויים בתקנות MRL 2017 - הגנה על בריאות הציבור10/03/2018 22:00:00

 

 

 

 

דרישות לרישוי תכשיר ביוטיהגנת הצומח;תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/drishot_tahshir.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
ועדה ביולוגית - בקשה לדיון בוועדת תכשיריםהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/BiologicalCommittee2007.aspxועדה ביולוגית - בקשה לדיון בוועדת תכשיריםועדה ביולוגית
בקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/hidush_heter_nisuim.aspxבקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירבקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר
מבנה תווית לתכשיר הדברההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/mivne_tavit_hadbara.aspxמבנה תווית לתכשיר הדברהמבנה תווית לתכשיר הדברה
וועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמהחקלאות אורגנית;חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;מזון מן הצומח;המזון שאנחנו אוכליםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/OrganicCommittee2007.aspxוועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמה

 

 

 

 

תהליך רישוי Me-Toohttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/Pages/Me-Too.aspxתהליך רישוי Me-Too26/11/2017 22:00:00
נוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/bakasha_heter_nisuim_tahshir_2-2013.aspxנוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר
דרישות לרישוי תכשיר ביוטיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot_rishuy_tahshir_bioty.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
הנחיות להגשת תיק יעילות - 2014https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/EfficiencyConnitteeCriteria2008.aspxהנחיות להגשת תיק יעילות - 2014

 

 

תקנות הגנת הצומח (אריזות קוטלי עשבים הורמונלים והשימוש בהם) התשל"ז-1976https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1976 arizot kotlim.aspxתקנות הגנת הצומח (אריזות קוטלי עשבים הורמונלים והשימוש בהם) התשל"ז-1976
תקנות הגנת הצומח לשימוש בפלואורואצטאמידhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/flouratzamid.aspxתקנות הגנת הצומח לשימוש בפלואורואצטאמיד
תקנות הגנת הצומח (א)(הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה-1994https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/hesder yavu.aspxתקנות הגנת הצומח (א)(הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה-1994
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)-1977https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/kiyum horaot.aspxתקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)-1977