​​

 

 

הנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/hanhayot_havaat_tahshirim_maabada.aspxהנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברה
הנחיות לטופס פרטי חומר ייחוס (סטנדטים אנליטיים וחומרים טכניים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/hanhayot_homer_yehus.aspxהנחיות לטופס פרטי חומר ייחוס (סטנדטים אנליטיים וחומרים טכניים)
טופס אישור הבאת תכשיר לצורך חידוש רישויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/hidush_tahshir.aspxטופס אישור הבאת תכשיר לצורך חידוש רישויטופס אישור הבאת תכשיר לצורך חידוש רישוי
פרטי חומר ייחוסhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/homer_yehus.aspxפרטי חומר ייחוס
טופס בקשת בדיקה - דוגמא פרטיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/PrivetSamplForPesticideLab.aspxטופס בקשת בדיקה - דוגמא פרטית
בקשה לבדיקת שאריותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/ResidueAnalysis.aspxבקשה לבדיקת שאריות