התחום עוסק בב​דיקות מעבדה לקביעת דעיכת חומרי הדברה בניסויי שדה מכוונים, לקביעת רמה מרבית של שארית מותרת (MRL) ומספר ימי המתנה בין הריסוס האחרון לקטיף.
ועוסק בכל ההיבט המקצועי במתן הכרה למעבדות פרטיות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

נוהל הסתייעות ​​במעבדות חיצוניות​ (סעיף 5.2 לנוהל).

​​נוהל דרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניות ​​(סעיף 12 ​לנוהל).

לרשימ​ת חומרי הדברה ומטבוליתים לניטור - 2015​​​​

הכרה במעבדות אנליטיות

​​​למידע נוסף, ניתן לפנות לאשת הקשר ​מרגריטה וגמן​