התחום עוסק בדיקות מעבדה לקביעת דעיכת חומרי הדברה בניסויי שדה מכוונים , לקביעת רמה מרבית של שארית מותרת (MRL) ומספר ימי המתנה בין הריסוס האחרון לקטיף.
ועוסק בכל ההיבט המקצועי במתן הכרה למעבדות פרטיות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

נוהל הסתייעות ​​במעבדות חיצוניות​ (סעיף 5.2 לנוהל)

​​נוהל דרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניות ​​(סעיף 12 ​לנוהל)

לרשימת חומרי הדברה ומטבוליתים לניטור - 2015​​​​

​​​למידע נוסף, ניתן לפנות לאשת הקשר ​מרגריטה וגמן​