התחום עוסק בדיקות מעבדה לקביעת דעיכת חומרי הדברה בניסויי שדה מכוונים , לקביעת רמה מרבית של שארית מותרת (MRL) ומספר ימי המתנה בין הריסוס האחרון לקטיף.
ועוסק בכל ההיבט המקצועי במתן הכרה למעבדות פרטיות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

לרשימת חומרי הדברה ומטבוליתים לניטור - 2015​​​​

​​​למידע נוסף, ניתן לפנות לאשת הקשר ​מרגריטה וגמן​