מעבדות כימיה

 

 

 

מעבדות כימיה

 

 

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברה;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 201712/12/2018 22:00:00{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a10
קול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/zvuv_yam_tichony.aspxקול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 201726/03/2016 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5029
הישג מרשים למעבדה לשאריות חומרי הדברההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחמעבדה לשאריות חומרי הדברה;הגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/sheeriot_homrey_hadbara.aspxהישג מרשים למעבדה לשאריות חומרי הדברה{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a8
דו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/tashirey_hadbara.aspxדו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a5