​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה.
​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה. ​הפרסום כולל נתוני סקר שאריות חומרי הדברה בשנים 2014-2015

הפרסום בא כדי לשקף את תוצאות שאריות חומרי הדברה, ועל מנת לשפוך אור על מצב השימוש בחומרי הדברה בחקלאות ,לשתף את הציבור בממצאי הסקר, העלאת המודעות בנושא שימוש חומרי הדברה בחקלאות, 
ויצירת בסיס נתונים המאפשר שיפור בעריכת סקרים לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית בארץ.

הפרסום לא בא לקבוע מסקנות לגבי בטיחות התוצרת הצמחית, אלה לשקף השימוש הנכון בחומרי הדברה המאושרים לחקלאות בארץ.

הפרסום כולל:
  1. נתונים על תוצאות הסקר לרבות אחוזי התוצרת החריגה.
  2. נתונים לגבי מקור הדוגמאות לרבות האזורים בארץ.
  3. נתונים לגבי התוצאות בהתאם לסוג התוצרת.
  4. רשימת הגידולים אשר השימוש בחומרי הדברה בה היה תקין.
  5. רשימת הגידולים שנמצא בהם שימוש חורג בחומרי הדברה.
  6. דוגמאות לתוצרת חריגה.
  7. נתונים לגבי סוג חומרי ההדברה אשר מתגלים (שכיחות החומר בתוצרת, באיזו גידולים והאם השימוש בהם היה תקין או חריג).
  8. מנגנון האכיפה לשימוש חורג בחומרי הדברה.
  9. מסקנות הסקר ומבט לעתיד
פירות וירקות

 

 

ביצים מסוכנות: משרד החקלאות החרים בשכונת רמות בירושלים כ-18,000(!) ביצים מוברחות מהרשות הפלסטינית אשר הוטמנו במשאית הובלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Dangerous_eggs.aspxביצים מסוכנות: משרד החקלאות החרים בשכונת רמות בירושלים כ-18,000(!) ביצים מוברחות מהרשות הפלסטינית אשר הוטמנו במשאית הובלה
ניטור נגעים מעבר לגבולות המדינה - ביקורת זרעי תפוח אדמה בחוץ לארץhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/yevu_zraim_tapuhey_adama_2019.aspxניטור נגעים מעבר לגבולות המדינה - ביקורת זרעי תפוח אדמה בחוץ לארץתפוח אדמה Solanum tuberosum; נקרא גם "סולנום הקנים" או "תפוד" ובלשון ספרותית, "בולבוס", הוא מין של צמח ממשפחת הסולניים, שקניו (פקעת) התפתחו מגבעולים תת-קרקעיים המשמשים למאכל.
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - מרץ, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/tachshirim_2019.aspxתכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - מרץ, 2019