​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה.
​​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה. ​הפרסום כולל נתוני סקר שאריות חומרי הדברה בשנים 2014-2015

הפרסום בא כדי לשקף את תוצאות שאריות חומרי הדברה, ועל מנת לשפוך אור על מצב השימוש בחומרי הדברה בחקלאות ,לשתף את הציבור בממצאי הסקר, העלאת המודעות בנושא שימוש חומרי הדברה בחקלאות, 
ויצירת בסיס נתונים המאפשר שיפור בעריכת סקרים לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית בארץ.

הפרסום לא בא לקבוע מסקנות לגבי בטיחות התוצרת הצמחית, אלה לשקף השימוש הנכון בחומרי הדברה המאושרים לחקלאות בארץ.

הפרסום כולל:
  1. נתונים על תוצאות הסקר לרבות אחוזי התוצרת החריגה.
  2. נתונים לגבי מקור הדוגמאות לרבות האזורים בארץ.
  3. נתונים לגבי התוצאות בהתאם לסוג התוצרת.
  4. רשימת הגידולים אשר השימוש בחומרי הדברה בה היה תקין.
  5. רשימת הגידולים שנמצא בהם שימוש חורג בחומרי הדברה.
  6. דוגמאות לתוצרת חריגה.
  7. נתונים לגבי סוג חומרי ההדברה אשר מתגלים (שכיחות החומר בתוצרת, באיזו גידולים והאם השימוש בהם היה תקין או חריג).
  8. מנגנון האכיפה לשימוש חורג בחומרי הדברה.
  9. מסקנות הסקר ומבט לעתיד
פירות וירקות

 

 

במהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Fresh_Chicken_shortage.aspxבמהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטות
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.
הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים