​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה.
​​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה. ​הפרסום כולל נתוני סקר שאריות חומרי הדברה בשנים 2014-2015

הפרסום בא כדי לשקף את תוצאות שאריות חומרי הדברה, ועל מנת לשפוך אור על מצב השימוש בחומרי הדברה בחקלאות ,לשתף את הציבור בממצאי הסקר, העלאת המודעות בנושא שימוש חומרי הדברה בחקלאות, 
ויצירת בסיס נתונים המאפשר שיפור בעריכת סקרים לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית בארץ.

הפרסום לא בא לקבוע מסקנות לגבי בטיחות התוצרת הצמחית, אלה לשקף השימוש הנכון בחומרי הדברה המאושרים לחקלאות בארץ.

הפרסום כולל:
  1. נתונים על תוצאות הסקר לרבות אחוזי התוצרת החריגה.
  2. נתונים לגבי מקור הדוגמאות לרבות האזורים בארץ.
  3. נתונים לגבי התוצאות בהתאם לסוג התוצרת.
  4. רשימת הגידולים אשר השימוש בחומרי הדברה בה היה תקין.
  5. רשימת הגידולים שנמצא בהם שימוש חורג בחומרי הדברה.
  6. דוגמאות לתוצרת חריגה.
  7. נתונים לגבי סוג חומרי ההדברה אשר מתגלים (שכיחות החומר בתוצרת, באיזו גידולים והאם השימוש בהם היה תקין או חריג).
  8. מנגנון האכיפה לשימוש חורג בחומרי הדברה.
  9. מסקנות הסקר ומבט לעתיד
פירות וירקות

 

 

תנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/milk_shavuot.aspxתנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולם
בשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_chickens_ramadan.aspxבשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020