​​תכשיר Me Too (תכשיר גנרי) הינו תכשיר המכיל חומר טכני הזהה במהות לחומר טכני בתכשיר הדברה רשום.

למידע נוסף- עמוד 48 ​לנוהל​