​​​​תחום כימיה עוסק ברישוי תכשירים לשימוש חקלאי על פי קריטריונים של יעילות בהדברת נגעים, בטיחות לצמח התרבותי ובטיחות לאדם ולסביבה. בנוסף, נקבעות רמות לשאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית ומספר ימי המתנה הנדרשים בין השימוש האחרון בתכשיר לאסיף. 
התחום נותן שרותי מעבדות בתחום קביעת שאריות חומרי הדברה ומופקדת על הכרה במעבדות חיצוניות.

מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת הנו הסמכות הרושמת תכשירי הדברה לשימוש חקלאי בישראל, על פי חוק. השימוש והמכירה של תכשירים להגנת הצומח מותנים ברישוי ורישום מוקדם.
אגף א כימיה אחראי על ביצוע תהליך הרישוי והרישום.


תכשירי הדברה להגנת הצומח כוללים:​

  • מווסתי צמיחה, פריחה ופירות
  • מונעי מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות
  • משלכי עלים
  • חומרים הגורמים לביעור, דחייה ומשיכה של נגעים, ויסות גידולם ומניעתם
  • חומרי שיטוח, הדבקה והרטבה
  • מרפאי פצעי גזום והרכבה.​

רישום ורישוי תכשירי הדברה

 

 

 

 

טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקףהגנת הצומח;המזון שאנחנו אוכלים;מידע לחקלאירישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף כימיה (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/heter_nisuim_tokef.aspxטבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף19/01/2019 22:00:00{48aa8af2-5e6d-4113-acc7-6cd50569aee6}2ed47633-2779-4f94-bd3d-6c34f7b0877f4
הודעה בדבר רישוי לתכשירים אורגנייםהגנת הצומח;ענפי הצומח;תכשירי הדברה;המזון שאנחנו אוכליםהגנת הצומח;רישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/rishuy_tahshirim_org.aspxהודעה בדבר רישוי לתכשירים אורגניים29/12/2018 22:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a2269564619
הדברה בקנביס רפואיהגנת הצומח;תכשירי הדברהרישום ורישוי תכשירי הדברה;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/canabis.aspxהדברה בקנביס רפואי12/09/2018 21:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a2269564617
הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגניתהגנת הצומחרישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/haklaut_organit/pirsumim/Pages/hanhayot_hagashat_tik_levaada_takshirim_org.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית06/03/2018 22:00:00{add4374b-3e00-4277-a998-b8a113290c0b}7cc8a1f1-d003-4863-89d9-0ba48aa520f76

 

 

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/tachshirim_organic_2019.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 201905/01/2019 22:00:00
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/tachshirim_2019.aspxתכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר, 201905/01/2019 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/201816/09/2018 21:00:00
סיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/EPPO.aspxסיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 201805/09/2018 21:00:00