​​​​תחום כימיה עוסק ברישוי תכשירים לשימוש חקלאי על פי קריטריונים של יעילות בהדברת נגעים, בטיחות לצמח התרבותי ובטיחות לאדם ולסביבה. בנוסף, נקבעות רמות לשאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית ומספר ימי המתנה הנדרשים בין השימוש האחרון בתכשיר לאסיף. 
התחום נותן שרותי מעבדות בתחום קביעת שאריות חומרי הדברה ומופקדת על הכרה במעבדות חיצוניות.

מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת הנו הסמכות הרושמת תכשירי הדברה לשימוש חקלאי בישראל, על פי חוק. השימוש והמכירה של תכשירים להגנת הצומח מותנים ברישוי ורישום מוקדם.
אגף א כימיה אחראי על ביצוע תהליך הרישוי והרישום.


תכשירי הדברה להגנת הצומח כוללים:​

  • מווסתי צמיחה, פריחה ופירות
  • מונעי מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות
  • משלכי עלים
  • חומרים הגורמים לביעור, דחייה ומשיכה של נגעים, ויסות גידולם ומניעתם
  • חומרי שיטוח, הדבקה והרטבה
  • מרפאי פצעי גזום והרכבה.​

רישום ורישוי תכשירי הדברה

 

 

 

 

הדברה בקנביס רפואיהגנת הצומח;תכשירי הדברהרישום ורישוי תכשירי הדברה;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/canabis.aspxהדברה בקנביס רפואי12/09/2018 21:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a2269564617
הנחיות לבדיקת תכשירי הזרקה לגזע להדברת חדקונוית הדקל האדומההגנת הצומחרישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף א' כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/takshirei_hadbara.aspxהנחיות לבדיקת תכשירי הזרקה לגזע להדברת חדקונוית הדקל האדומה10/03/2018 22:00:00{ec4b921c-ddb9-4d44-bea9-16ccd65a4bee}df1ef96e-c569-449b-837d-d48e2355158334
הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגניתהגנת הצומחרישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף א' כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/haklaut_organit/pirsumim/Pages/hanhayot_hagashat_tik_levaada_takshirim_org.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית06/03/2018 22:00:00{add4374b-3e00-4277-a998-b8a113290c0b}7cc8a1f1-d003-4863-89d9-0ba48aa520f76
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקףרישום ורישוי תכשירי הדברה;אגף א' כימיה (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/heter_nisuim_tokef.aspxטבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף20/01/2018 22:00:00{48aa8af2-5e6d-4113-acc7-6cd50569aee6}2ed47633-2779-4f94-bd3d-6c34f7b0877f4

 

 

 

 

רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/201816/09/2018 21:00:00
סיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/EPPO.aspxסיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 201805/09/2018 21:00:00
סדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשיריםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/avoda_bein_misradit.aspxסדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשירים09/06/2018 21:00:00
שינויים בתקנות MRL 2017 - הגנה על בריאות הציבורhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/MRL-2017.aspxשינויים בתקנות MRL 2017 - הגנה על בריאות הציבור10/03/2018 22:00:00

 

 

 

 

דרישות לרישוי תכשיר ביוטיהגנת הצומח;תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/drishot_tahshir.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
ועדה ביולוגית - בקשה לדיון בוועדת תכשיריםהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/BiologicalCommittee2007.aspxועדה ביולוגית - בקשה לדיון בוועדת תכשיריםועדה ביולוגית
בקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/hidush_heter_nisuim.aspxבקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירבקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר
מבנה תווית לתכשיר הדברההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/mivne_tavit_hadbara.aspxמבנה תווית לתכשיר הדברהמבנה תווית לתכשיר הדברה
וועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמהחקלאות אורגנית;חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;מזון מן הצומח;המזון שאנחנו אוכליםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/OrganicCommittee2007.aspxוועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמה

 

 

 

 

תהליך רישוי Me-Toohttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/Pages/Me-Too.aspxתהליך רישוי Me-Too26/11/2017 22:00:00
נוהל תכשירים “Read to use” לגינה הביתיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal Ready To use.aspxנוהל תכשירים “Read to use” לגינה הביתית