​​​​​​​הועדה הבין משרדית לרישום תכשירי הדברה ערכה ריוויזיה למספר תכשירים במטרה לבחון האם תכשירים אלה עלולים לגרום נזק לבני אדם, לבעלי חיים או להשפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבה.

לרשי​מת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה 

להלן פירוט הרוויזיות:


​9. החלטות בגין בחינה מ​חדש של חומרי הדברה מועד הדיון: דצמבר 2017 ופברואר 2018

    פרוטוקול המלצות הוועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכשירי הדברה להגת הצומח בנושא הערכת סיכונים מחדש של תכשירי הדברה המכילים חומרים פעילים

10. רוויזיה מתאריך 1.5.18:​

המלצות הועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכשירי הדברה להגנת הצומח בנושא הערכת סיכונים מחדש של תכשירי הדברה המכילים חומרים פעילים

החלטות בגין בחינה מחדש של חומרי הדברה מועד הדיון - מאי 2018

11. החלטות הרוויזיה יולי, דצמבר 2018 ומאי 2019:

החלטות בגין בחינה מחדש של חומרי הדברה, מועדי הדיון: יולי ודצמבר 2018 ומאי 2019

המלצות הוועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכשירי הדברה להגנת הצומח בנושא - הערכת סיכונים מחדש של תכשירי הדברה המכילים חומרים פעילים - 9.9.2019

המלצות הוועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכשירי הדברה להגנת הצומח בנושא הערכת סיכונים מחדש של תכשירי הדברה המכילים חומרים פעילים - 12.12.2019

12. החלטות ההערכה מחדש מחודשים יולי ואוקטובר 2019:

החלטות בגין בחינה מחדש של חומרי הדברה, מועדי הדיון: יולי ואוקטובר, 2019

סיכום המלצות הוועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכשירי הדברה להגנת הצומח בנושא - הערכת סיכונים מחדש של תכשירי הדברה המכילים חומרים פעילים - 21.2.2021

סיכום המלצות הוועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכישירי הדברה להגנת הצומח בנושא - הערכת סיכונים מחדש של תכשירי הדברה המכילים חומרים פעילים - 6.5.2021

לוח זמנ​ים ריוויזיות:

​​

למידע נוסף ניתן לפנות לאשת הקשר: אטל שפרוט

 

 

 

מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - מרץ, 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/vaada_ben_misradit_2-21.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - מרץ, 2021
רשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכסhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_21_nagish.aspxרשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכס
הוספת אפשרות ליבוא אגס טרי (Pyrus communis) מארה"ב, בהתאם לבדיקת מוצקותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yecu_agas_usa.aspxהוספת אפשרות ליבוא אגס טרי (Pyrus communis) מארה"ב, בהתאם לבדיקת מוצקות