תכשירים ביוטיים הינם תכשירים להגנת הצומח המכילים גורם ביוטי (חיידק, וירוס, שמר, פטריה, חרק  וכו'...).
אישור הגורם הביוטי ניתן על ידי ועדה ביוטית המייעצת למנהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת. (סעיף​ 2 לנוהל)​

המלצה חיובית של הועדה הביוטית הינה תנאי הכרחי לקבלת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר.

המעונין לקבל היתר לעריכת ניסויים בתכשיר ביוטי, ימלא את הסעיפים המתאימים בטופס הבקשה לעריכת ניסויים (עמוד 25 לנוהל).

שאר שלבי הרישום כמתואר בתהליך "רישום ורישוי תכשירי הדברה​".

לפרטים נוספים פנה לאשת הקשר אטל שפר​וט​