תכשירים לחקלאות האורגנית

​​​​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת ממונים על אישור ורישום תכשירים המתאימים לשימוש בחקלאות האורגנית מכוח ​תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח – 2008.

בדיקת התאמה נעשית על ידי הועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בהשוואה לתקן הישראלי לתוצרת אורגנית טרייה ומעובדת ממקור צמחי, ו- Council Regulation No. 2092/91 EEC.
כל התשומות לחקלאות האורגנית (חומרי הזנה, חומרים להגנת הצומח וחומרי עזר לתעשיית המזון האורגני) נבדקים בהתאמה לדרישות התקן.

לשם רישום תכשיר לדיון בועדה המייעצת לחקלאות האורגנית יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. זהות החומר ומרכיביו
2. שיטת ייצור
3. מוצרים המכילים מרכיב מן החי חייבים באישור מוקדם של השרותים הוטרינריים במשרד החקלאות.

*הרישום יעשה על פי התהליך המפורט בפרק "רישום ורישוי תכשירי הדברה​".​
הנחיות להגשת מידע לרישוי תכשירים לחקלאות אורגנית​ (סעיף​ 9 לנוהל)​​