פרסומים

​תיקים לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית יוגשו בשני מועדים:
מועד ראשון: שלב הוכחת התאמה לחקלאות אורגנית לפי הסטנדרט הישראלי ו/או לפי הסטנדרט ה- NOP.
מועד שני: שלב הוכחת יעילות ו/או בטיחות לגידול.

​הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית​

 

 

בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/havrachat_chazilim.aspxבתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019