פרסומים

​תיקים לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית יוגשו בשני מועדים:
מועד ראשון: שלב הוכחת התאמה לחקלאות אורגנית לפי הסטנדרט הישראלי ו/או לפי הסטנדרט ה- NOP.
מועד שני: שלב הוכחת יעילות ו/או בטיחות לגידול.

​הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית​

 

 

משרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/broshim.aspxמשרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדוד
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020
הודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirey_agvania.aspxהודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפל