היתרים מיוחדים

​התחום לתכשירי הדברה מנפיק היתרים מיוחדים למספר תכשירים אשר אינם ניתנים למכירה חופשית. הגבלות אלו נובעות משתי סיבות עיקריות: היות החומרים רעילים במיוחד והיותם בעלי פוטנציאל של נזק לסביבה.

ההיתר המיוחד מאפשר רכישה ושימוש בתכשירי הדברה מוגבלים.


רשימת התכשירים המוגבלים והתנאים הנדרשים לקבלת ההיתר

​רוש-80 – לקבלת היתר יש לשלוח טופס הצהרה​ ממולא וחתום בפקס או בדואר אל יואב מוטרו.

מתיל ברומיד בשימושי הסגר – למדבירים מוסמכים בל​בד, לקבלת היתר, יש לפנות לכמאל שרף.


לפרטים נוספים פנה לאשת הקשר פאולינה קילשטיין בטלפון: 03-9681505, בפקס: 039681582 או בדוא"ל