פרסומים

 

 

טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/heter_nisuim_tokef.aspxטבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקףטבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/bilbul_zharim.aspxהנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)