2014

 

 

בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2014/Pages/bakasha_tahshir.aspxבקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשירבקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2014/Pages/hodaa_rivizia.aspxהודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטיםהודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים