2014

הוועדה הבין-משרדית לתאום השימוש בתכשירי הדברה לחקלאות, המייעצת למנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת, החליטה לערוך רביזיה לתכשירים מקבוצת הקרבמטים.

למידע המלא