​​

 

 

סקר תכשירי הדברה 2016https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/seker_takshirey_hadbara_2016.aspxסקר תכשירי הדברה 2016
רשימת חומרים מקבוצת הטריאזוליםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/triazolim2016.aspxרשימת חומרים מקבוצת הטריאזולים
כנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" יתקיים בתאריך 12.9.17https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/mediniut_leumit.aspxכנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" יתקיים בתאריך 12.9.17הכנס ייערך במשרד החקלאות בשיתוף משרדי הבריאות, הגנת הסביבה והעבודה. יידונו בו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.
עקרונות ליישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/mosdot_hinuch.aspxעקרונות ליישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתםתכשירי הדברה הנם חומרים מסוכנים לאדם ולסביבה. ילדים מהווים קבוצת סיכון מיוחדת, בשל רגישותם המוגברת לרעלים ובמשטחים שעליהם מיושמים חומרי הדברה כגון: רצפות, ארגזי חול וכיו'. להלן מידע מורחב והנחיות בנושא הדברה במוסדות חינוך.
השתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטרhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hishtalmut_twister.aspxהשתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטר
תיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה -1994, הארכת תוקף תעודות הרישוםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/tikun_takanot_hagant_hatzomeah.aspxתיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה -1994, הארכת תוקף תעודות הרישום
קול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוטhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/kol_kore_habara_2017.aspxקול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוט
רישום לוועדות לקבלת היתר עריכת ניסוייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/rishum_heter_nisuim.aspxרישום לוועדות לקבלת היתר עריכת ניסויים
רישוי חומרי הזנה (דשנים) על ידי השירותים להגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/dshanim.aspxרישוי חומרי הזנה (דשנים) על ידי השירותים להגנת הצומח
הערכות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות למגבלות יצוא בענף הצמחי (רביזיה בחומרי הדברה) - 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/rivizia_yetzu_homrey_hadbara_19-2-17.aspxהערכות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות למגבלות יצוא בענף הצמחי (רביזיה בחומרי הדברה) - 2017
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hadbara_2017.aspxתכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2017