​בהמשך לתהליך טיוב רגולציה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת והרצון להקל על חברות רושמות תכשירים בארץ, הוחלט כי תכשירים בסיווג חומרי הזנה (מניעת מחלות חסר ומחלות פיסיולוגיות) לא יהיו חייבים ברישום לחקלאות קונבנציונאלית במידה והחברה תסווג אותם כדשן.

למידע המלא

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019