​בהמשך לתהליך טיוב רגולציה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת והרצון להקל על חברות רושמות תכשירים בארץ, הוחלט כי תכשירים בסיווג חומרי הזנה (מניעת מחלות חסר ומחלות פיסיולוגיות) לא יהיו חייבים ברישום לחקלאות קונבנציונאלית במידה והחברה תסווג אותם כדשן.

למידע המלא

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
הודעה ללולנים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_7_19.aspxהודעה ללולנים, יולי 2019
הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_2_14-07-19.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19