​בהמשך לתהליך טיוב רגולציה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת והרצון להקל על חברות רושמות תכשירים בארץ, הוחלט כי תכשירים בסיווג חומרי הזנה (מניעת מחלות חסר ומחלות פיסיולוגיות) לא יהיו חייבים ברישום לחקלאות קונבנציונאלית במידה והחברה תסווג אותם כדשן.

למידע המלא

 

 

המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020