אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי הנפקת היתרים עבור שימוש בתכשיר טוויסטר (SULFOMETURON METHYL) מבוצעת על ידי השרותים להגנת הצומח ולביקורת.

משתמשים יכולים לקבל היתר שימוש בתכשיר רק אם ברשותם הסמכה ליישום טוויסטר. ההסמכה תוענק רק לאחר השתתפות בהשתלמות ייעודית. לנוחיותכם, נקבעה השתלמות באזור המרכז.

לתשומת לבכם ! אדם שלא קיבל הסמכה לא יוכל לקבל היתר שימוש בתכשיר.

 

 

הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים
שאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/fruits_vegetables_prices_questions_answers.aspxשאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו
כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/mehkar_mango.aspxכחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?