אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי הנפקת היתרים עבור שימוש בתכשיר טוויסטר (SULFOMETURON METHYL) מבוצעת על ידי השרותים להגנת הצומח ולביקורת.

משתמשים יכולים לקבל היתר שימוש בתכשיר רק אם ברשותם הסמכה ליישום טוויסטר. ההסמכה תוענק רק לאחר השתתפות בהשתלמות ייעודית. לנוחיותכם, נקבעה השתלמות באזור המרכז.

לתשומת לבכם ! אדם שלא קיבל הסמכה לא יוכל לקבל היתר שימוש בתכשיר.

 

 

במהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Fresh_Chicken_shortage.aspxבמהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטות
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.
הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים