הכנס ייערך במשרד החקלאות בשיתוף משרדי הבריאות, הגנת הסביבה והעבודה. יידונו בו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.

בכנס ישתתפו גם נציגים מהאקדמיה והתעשיה, אנשי הדרכה, חקלאים ומיישמים וכן נציגים של ארגוני חברה אזרחית. הכנס הוא שלב חשוב בתהליך גיבוש מסמך המלצות אשר יוגש למנכ"לים של המשרדים המשתתפים.

בעשורים האחרונים חלו תמורות משמעותיות בכל הנוגע לשימוש בתכשירי הדברה בחקלאות ובכלל. תהליכי האורבניזציה, גידול האוכלוסייה ופיזורה, מגבירים את החשיפה לפעילות החקלאית השכנה ואת השפעות הגומלין בין שטחים חקלאיים לשטחים מבונים. במקביל גדל הצורך בשימוש באמצעי הדברה בשטחים חקלאים, עקב העלייה בכמות, במגוון ובעמידות של מזיקים חקלאיים, מזיקים ביתיים, ועשבים רעים.

המציאות המשתנה מחייבת חקלאות אינטנסיבית להבטחת מזון זמין ובריא, שתהיה גם בת-קיימא, תוך שמירה על בריאות האדם, החי והסביבה. כל אלה מחייבים קביעה וניהול מדיניות אחידה של משרדי הממשלה השונים. בתחום השימוש בתכשירי הדברה, קבעו הגופים הרגולטוריים כיעד את הפחתת השימוש בתכשירי הדברה, והחלו למסד שיתופי פעולה כדי לממש יעדים אלה. במקביל, מתרבות היוזמות להרחבת גישות להדברה משולבת ופיתוח אמצעי הדברה יעילים ובטוחים לסביבה. הכנס יעסוק בכל אלה, ועוד.  

​למידע על הכנס ולרישום מוקדם למשקיפים בשולחנות ההתייעצות, נא לפנות לד"ר​ רן שאולי בדוא"ל  ransh@moag.gov.il

הזמנה לכנס לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית

 

 

קול קורא להשתתף בניסויי חברות לבחינת חלופות לתכשירים המכילים IPRODIONE להדברת קשיונה גדולה בגזר באחסוןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/kol_kore_hadbarat_gezer.aspxקול קורא להשתתף בניסויי חברות לבחינת חלופות לתכשירים המכילים IPRODIONE להדברת קשיונה גדולה בגזר באחסון
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2019
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.