​בסוף שנת 2017 האיחוד האירופי עובר לשלב מתקדם לשינוי משמעותי ביותר בהנחיותיו ליצואנים בנוגע לשימוש בחומרי הדברה בחקלאות.

המשמעות העיקרית משינוי משמעותי זה היא הוראה על הפסקת שימוש במספר חומרים משמעותיים, כפי שיפורט להלן.
בהמשך לכך, משרד החקלאות מקדם בימים אלה רפורמה משמעותית בכל הנוגע לשימוש בחומרי הדברה בחקלאות ושמירה על בריאות הציבור בישראל.

היערכות המשרד והמענה מפורטים במסמך מצורף, שהינו סיכום ישיבה שנערכה בנושא במשרד החקלאות

ההערכה מחדש באיחוד האירופאי מתבצעת לגבי מספר רשימות של תכשירים כמפורט:

רשימה הכוללת 77 חומרי הדברה המסומנים באיחוד האירופאי לבחינה באם ניתן להחליף חומרים אלו בתחליפי הדברה ידידותיים לסביבה

רשימה כוללת 32 חומרי הדברה המסומנים באיחוד האירופאי כמשבשי פעילות אנדוקרינית (הורמונלית), אשר תיבחן הפסקת היתר השימוש בהם

משרד החקלאות שוקל בימים אלו את דרכי ההתמודדות מול המגמות שצוינו להלן.

 

 

ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20
הודעה ללולנים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_july_20.aspxהודעה ללולנים - יולי, 2020