במהלך שנת 2016 ערך משרד החקלאות ופיתוח הכפר תהליך רוויזיה של רשימת חומרי הדברה המיועדים לשימוש בהגנת הצומח. ההערכה המחודשת בוצעה עבור חומרים מקבוצת הטריאזולים ובה נדונו 11 חומרים פעילים,​ המהווים 53 תכשירים מסחריים.
חומרים מקבוצת הטריאזולים​

 

 

נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019