במהלך שנת 2016 ערך משרד החקלאות ופיתוח הכפר תהליך רוויזיה של רשימת חומרי הדברה המיועדים לשימוש בהגנת הצומח. ההערכה המחודשת בוצעה עבור חומרים מקבוצת הטריאזולים ובה נדונו 11 חומרים פעילים,​ המהווים 53 תכשירים מסחריים.
חומרים מקבוצת הטריאזולים​

 

 

נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Fresh_produce_gaza_israel.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראל
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fresh_produce_Gaza_Judea_and_Samaria.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)
עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspxעוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות