השתלמות בנושא שיטות ליישום טיפולים במחטאי קרקע

​​​​​​​בהשתלמות נעמוד על הסיכונים הכרוכים בשימוש בתכשירים מחטאי קרקע ותינתן הדרכה ליישום​ מחטאי הקרקע בשטחים פתוחים ובחממות.
​למשתתפים שיעמדו בדרישות ההשתלמות​ תוענק תעודה מטעם השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

save the date

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2020