​הציבור מוזמן להעביר הערות לתיקון המוצע – הצגת בעיות נוספות במסגרת התקנות שפתרונן נדרש והצעת פתרונות אפשריים, הצגת חלופות נוספות לפתרון הבעיות שהוצגו במסמך זה, וכל התייחסות ומידע רלבנטיים נוספים הנוגעים לעניין.הערות יתקבלו עד תאריך 15.3.2018​פנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח​

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2020