​הציבור מוזמן להעביר הערות לתיקון המוצע – הצגת בעיות נוספות במסגרת התקנות שפתרונן נדרש והצעת פתרונות אפשריים, הצגת חלופות נוספות לפתרון הבעיות שהוצגו במסמך זה, וכל התייחסות ומידע רלבנטיים נוספים הנוגעים לעניין.הערות יתקבלו עד תאריך 15.3.2018​פנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח​

 

 

נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Fresh_produce_gaza_israel.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראל
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fresh_produce_Gaza_Judea_and_Samaria.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)
עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspxעוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות