​על מ​נת לשפר את השירות של אגף א' כימיה ותכשירי הדברה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מצורף שאלון לבדיקת שביעות רצון הלקוחות מהשירות של האגף.​

​שאלון שביעות רצון לקוחות: אגף א' כימיה ותכשירי הדברה לשנת 2017​​​

 

 

נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Fresh_produce_gaza_israel.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראל
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fresh_produce_Gaza_Judea_and_Samaria.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)
עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspxעוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות