2019

כנס בנושא חומרי הדברה בתוצרת חקלאית יערך ב- 6.11.19. בכנס ידונו נושאים כגון רגולציה בחומרי הדברה, מדיניות המשרד לצמצום השימוש בחומרי הדברה, פיקוח ואכיפה בנושא השימוש בחומרי הדברה ועוד.

​​​​​​הכנס, אשר יתקיים בתאריך 6.1.19 בשירותים להגנת הצומח, יעסוק בנושאים הבאים: 

  • רגולציה לאומית ובין לאומית של חומרי הדברה.
  • מדיניות משרד החקלאות להפחתת השימוש בחומרי הדברה.
  • פיקוח ואכיפה על שימוש מושכל בחומרי הדברה.
  • ​​​חקלאות אורגנית בישראל.
  • אתגרים בתחום חומרי הדברה.
כנס חומרי הדברה

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים