מספר תיק

תאריך הגשה

תאריך דיון

הערות

11815

15.12.2018

4.05.2021

ערעור

11770

15.02.2019

טרם נקבע מועד הדיון

 

11630

15.05.2019

טרם נקבע מועד הדיון

 

11536

15.07.2019

2.03.2021

 

11817

15.07.2019

טרם נקבע מועד הדיון

 

11947

15.07.2019

2.03.2021

 

11665

15.09.2019

6.04.2021

 

12026

15.09.2019

טרם נקבע מועד הדיון

 

11715

15.09.2019

6.04.2021

 

12032

15.11.2019

טרם נקבע מועד הדיון

 

12021

15.11.2019

6.04.2021

 

12057

15.11.2019

4.05.2021

 

11996

15.12.2019

טרם נקבע מועד הדיון

 

11937

15.01.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12001

15.02.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11986

15.02.2020

6.04.2021

 

11715

15.02.2020

6.04.2021

הוגש פעמיים, התור בוטל

12009

15.02.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11772

 15.04.2019

טרם נקבע מועד הדיון

הוחלף עם תכשיר אחר לבקשת החברה

12080

15.02.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12073

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12092

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11380

15.07.2020

4.05.2021

 

11684

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

השלמות לא מינוריות 

12091

15.07.2020

4.05.2021

 

12038

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11808

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11841

15.07.2020

2.03.2021

השלמות- שינוי פורמולציה לא מינורי

11695

15.07.2020

6.04.2021

השלמות- שינוי פורמולציה לא מינורי

12094

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12098

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11901

 16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

השלמות , הגשת תיק מחדש.

11955

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11954

15.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11726

16.07.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11903

16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11709

16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11939

16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11940

16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11915

16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

הגשת תיק מחדש

12040

16.08.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11965

15.04.2019

טרם נקבע מועד הדיון

הוחלף לתכשיר אחר לבקשת החברה

12046

22.09.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12011

22.09.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12216

15.10.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11727

22.10.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11863

15.11.2020

2.3.2021

השלמות

11498

15.11.2020

2.3.2021

השלמות

11463

15.11.2020

6.04.2021

השלמות

11648

15.11.2020

6.04.2021

השלמות

11367

8.12.2020

6.04.2021

השלמות

11768

15.12.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12193

15.12.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

12076

15.12.2020

טרם נקבע מועד הדיון

 

11874

15.12.2020

טרם נקבע מועד הדיון

הגשת תיק מחדש

11479

15.12.2020

4.05.2021

השלמות

11739

15.01.2021

טרם נקבע מועד הדיון

הגשת תיק מחדש

1627

15.01.2021

טרם נקבע מועד הדיון

שינוי פורמולציה

2161

15.01.2021

טרם נקבע מועד הדיון

שינוי פורמולציה-ייצוא

11862

15.02.2021

4.05.2021

השלמות

12128

15.02.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 

11877

15.02.2021

4.05.2021

השלמות

12246

15.02.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 

12074

16.02.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 

11958

15.03.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 

11889

15.03.2021

טרם נקבע מועד הדיון

הגשת תיק מחדש

11923

15.03.2021

4.05.2021

השלמות

11729

15.03.2021

4.05.2021

השלמות

12146

17.03.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 

12147

17.03.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 

12156

18.04.2021

טרם נקבע מועד הדיון

 


 

 

צוותי משרד החקלאות ממשיכים לנטר את להקות הארבה שחדרו לישראל: אמש נכנסה "זרימה" מאסיבית של להקות ארבה מירדן לכיוון יהל וערנדל, בניגוד לכיוון הרוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/locust_arava.aspxצוותי משרד החקלאות ממשיכים לנטר את להקות הארבה שחדרו לישראל: אמש נכנסה "זרימה" מאסיבית של להקות ארבה מירדן לכיוון יהל וערנדל, בניגוד לכיוון הרוח
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא