טפסים והנחיות

 

 

הנחיות לבדיקת תכשירי הזרקה לגזע להדברת חדקונוית הדקל האדומהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/takshirei_hadbara.aspxהנחיות לבדיקת תכשירי הזרקה לגזע להדברת חדקונוית הדקל האדומה
בחינת הדברת ציקדת הדבש בתמרים אורגניםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/tzikdat_hadvash.aspxבחינת הדברת ציקדת הדבש בתמרים אורגנים
הנחיות לבחינת תכשירים להדברת תהלוכן האורן ביערhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/bhinat_tachshirim_tahaluchan_oren.aspxהנחיות לבחינת תכשירים להדברת תהלוכן האורן ביער
דרישות לרישוי תכשיר ביוטיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/drishot_tahshir.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
טופס בקשה לאישור לפי צו יבוא חופשיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/tofes_ishur_tzav_yevu.aspxטופס בקשה לאישור לפי צו יבוא חופשי
ועדה ביולוגית - בקשה לדיון בוועדת תכשיריםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/BiologicalCommittee2007.aspxועדה ביולוגית - בקשה לדיון בוועדת תכשיריםועדה ביולוגית
בקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/hidush_heter_nisuim.aspxבקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירבקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר
מבנה תווית לתכשיר הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/mivne_tavit_hadbara.aspxמבנה תווית לתכשיר הדברהמבנה תווית לתכשיר הדברה
וועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/OrganicCommittee2007.aspxוועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמה
בקשה להיתר יבוא לתכשיר הדברה במסלול מקבילhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/ParallelImportPermit1.aspxבקשה להיתר יבוא לתכשיר הדברה במסלול מקביל
יבוא מקביל- בקשת היתר מכירהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/ParallelImportSalePermit1.aspxיבוא מקביל- בקשת היתר מכירה
ניסוי עקומת דעיכהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/PesticideDissipationCurves1.aspxניסוי עקומת דעיכה
בקשה לרישום תכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/PesticideRegistration2007.aspxבקשה לרישום תכשיר
בקשה לחידוש רישום תכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/RenewPesticideRegistration.aspxבקשה לחידוש רישום תכשיר
טופס למילוי פרמטרים טוקסיקולוגייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/tofes_parametrim_toxicologim.aspxטופס למילוי פרמטרים טוקסיקולוגייםטופס למילוי פרמטרים טוקסיקולוגיים
ועדה טוקסיקולוגית - בקשה לדיון בוועדה טוקסיקולוגיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/ToxicologyDiscussionRequestNew1.aspxועדה טוקסיקולוגית - בקשה לדיון בוועדה טוקסיקולוגיתטופס בקשה לועדה טוקסיקולוגית