טפסים והנחיות

​תכשיר ביוטי - הגדרה

תכשיר המכיל חומר מיקרוביולוגי תאי או לא, עם יכולת העברת חומר גנטי.
הגדרה זו מתייחסת (אך אינה מוגבלת) לחיידקים, פטריות פרוטוזואה, וירוסים ווירואידים.

שלבי הטיפול בתכשיר ביוטי

א) בחינה של התכשיר הביוטי על ידי הרפרט המתאים למיקרואורגניזם הפעיל.

ב) דיון בבקשה להיתר לעריכת ניסויים בתכשיר (נספח 1 בקובץ המצורף).

ג) דיון בוועדת י​עילות

ד) דיון בוועדה בין משרדית (טוקסיקולוגית)​

על המבקש למלא את הטופס המצורף (נספח 1) ולספק את הנתונים המפורטים ברשימה המצורפת.

הנתונים יהיו בסיס לדיון בשני השלבים הראשונים של התהליך ויש לספקם ב- 4 העתקים.

עם קבלת ההיתר לעריכת ניסויים, על המבקש לבצע ניסויים להוכחת יעילות התכשיר לפי המסמך: "הנחיות להכנת תיק ראיות לצורך הוכחת יעילות של תכשירים להגנת הצומח", ההנחיות נמצאות באתר השירותים להגנת הצומח ולביקורת. סיכום ניסויי היעילות יידונו בוועדת יעילות. בהמשך, יש לגשת לשלב הרביעי של התהליך – דיון בוועדה בין משרדית. הבסיס לדיון זה הינו אותו תיק שהוכן במעמד הבקשה הראשונה בתוספת השלמות ועדכונים שיידרשו במהלך הטיפול בתכשיר.


לפירוט דרישות לרישוי תכשיר ביוטי והנחיות וטופס להגשת הבקשה לרישוי

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017
מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/tfisat_tutim.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודה
החמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yetzu_atzwy_pri.aspxהחמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופייצוא צמחים וחומר ריבוי של מיני עצי פרי וצמחי נוי מישראל למדינות האיחוד האירופאי עובר טלטלה בימים אלו בעקבות עדכון הרגולציה של האיחוד האירופאי, לפיה צמחים שהוגדרו על ידם כבעלי סיכון גבוה יעברו הליך של הערכת סיכונים לפני שניתן יהיה להמשיך ולייצאם לאירופה.