יבוא חומרי הדברה ודשנים

אגף א' כימיה עוסק גם ביבוא של חומרי הדברה מורשים לארץ. 
לאחר שעברו את תהליך רישום התכשיר לשיווק בארץ במידה וייצור החומר מתבצע בחו"ל, היבואן יידרש לרישיון יבוא.
בנוסף, האגף נותן אישורים לפי צו יבוא חופשי לדשנים המיועדים לחקלאות, לפי פרט המכס.

לשם יבוא דש​נים יש להעביר לאשת הקשר: הרכב מלא 100%, סיווג פרט מכס, MSDS ותווית לשימוש.​

 

 

טופס בקשה לאישור לפי צו יבוא חופשיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/yevu_hadbara_dshanim/Pages/tofes_ishur_tzav_yevu.aspxטופס בקשה לאישור לפי צו יבוא חופשי