יבוא חומרי הדברה ודשנים


אגף א' כימיה עוסק בין היתר ביבוא חומרי הדברה מורשים ודשנים לארץ.
תכשירים שעברו הליך רישום ורישוי לשיווק בארץ המיוצרים בחו"ל, נדרשים לרישיון יבוא.
האגף נותן אישורים לפי צו יבוא חופשי, הכל לפי פרט המכס.
לשם יבוא דשנים יש להעביר לאשת הקשר: הרכב מלא 100%, סיווג פרט מכס, MSDS ותווית לשימוש.
בהתאם לפרט המכס, יונחה היבואן למלא את הטפסים הרלוונטיים: