יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים

​​​​על פי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) (תיקון) התשס"ב – 2001, ניתן ליבא תכשירים להגנת הצומח במסלול מקביל, לתכשירים רשומים מעל 5 שנים.