יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים

​​​על פי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) (תיקון) התשס"ב – 2001, ניתן ליבא תכשירים להגנת הצומח במסלול מקביל, לתכשירים רשומים מעל 5 שנים.
תהליך קבלת היתר - ראה נוהל יבוא תכשיר הדברה במסלול מקביל.

לפרטים נוספים פנה לאשת הקשר ריקי ק​טנר​טפסים