​המחלקה אחראית על תפעול מטה השירותים להגנת הצומח ולביקורת, לרבות מעבדות מדעיות וכלל מתקני הארגון. כמו כן, המחל​קה אחראית על ניהול התקשרויות ויצירת הסכמים לפרויקטים ומיזמים, ניהול הזמנות ומלאי, ציוד מחשובי, נושאי בטיחות וכן קידום פרויקטים בתחום הבינוי.  

למידע נוסף בגין מחלקת רכש ולוגיסטיקה ניתן לפנות  אל דורית בלקר בן דוד (מרכזת בכירה רכש ולוגיסטיקה)