פרסומים

​בשבועות האחרונים הושלמה הקמת יחידה חדשה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת (הגה"צ), היחידה תרכז את נושא מידע ודיגום בראייה ארגונית רוחבית.המהלך הינו יוזמה של הנהלת הגה"צ מתוך צורך לייצר מבט פנורמי על כלל פעולות הדיגום והמידע המיוצרים בפעילות בארגון,   היחידה כפופה לאגף מנהל אך מתוכננת לבצע פעילות חוצת ארגון מול לכלל האגפים והמעבדות בהגה"צ ובשוק הפרטי