פרסומים

החל מתאריך 27-10-15 תתבצע קליטת דוגמאות של חומר צמחי לבדיקות מעבדה, באמצעות חדר קבלת דוגמאות, המנוהל על ידי אנדרי ריינגרץ.

השירות ניתן למעבדות:
מעבדה לשאריות חומרי הדברה
מעבדה לנמטודות
מעבדה למחלות צמחים.

שעות הפעילות של חדר הקבלה: 7:30-16:00.

ניתן להעביר דוגמאות בליווי טופס בקשת בדיקת מעבדה שניתן למלא מהאתר ובחדר קבלת דוגמאות.

למידע מורחב אודות קליטת דוגמאות דרך חדר קבלת דוגמאות
לטופס בקשת בדיקה במעבדה
חדר קבלה מעבדות

 

 

אגרות ודמי שירות הגה"צhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/agrot_ppisאגרות ודמי שירות הגה"צאגרות ודמי שירות הגה"צ
בחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Linking-morphological-and-molecular-taxonomy-for-the-identification-of-poultry-house,-soil,-and-nest-dwelling-mites-in-the.aspxבחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריות