​​

 

 

זיהוי חרקים - הזמנת בדיקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/Forms/Pages/PestIdentify1.aspxזיהוי חרקים - הזמנת בדיקה
נוכחות חרקים - בקשת בדיקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/Forms/Pages/TestingForPresenceOfInsects.aspxנוכחות חרקים - בקשת בדיקה