​חדר המצב של משרד החלקאות מפעיל בשטח קו חירום למידע ודיווח על ארבה. הקו פועל בין השעות 8:00 בבוקר ל- 19:00 בערב, בטלפון מס': 08-9920981.

קו חירום כללי של חדר המצב בשירותים להגנת הצומח למסירת דיווחים על התפשטות ארבה בישראל - טלפון: 03-9681500, פקס: 03-9681507.