חדירת הארבה לישראל בחודש נובמבר, 2004 - מפקחי השרותים להגנת הצומח ולביקורת יצאו לשטח בצוותי החירום. צלמים: רמי שדה, עמי הברמן, ברט היקסון, יוסי חן, רפי גמסון.

חדירת הארבה לישראל בחודש נובמבר, 2013 - צילומים: יואב מוטרו - השירותים להגנת הצומח, רשות הטבע והגנים.

לתמנות נוספות של ארבה המדבר